این مجموعه، حاوی چهارده جلسه سخنرانی تصویری شرح و تفسیر مثنوی معنوی مولوی است. در این جلسات دکتر محمّد خدادادی به شرح و تفسیر جزء چهارم از دفتر اوّل مثنوی پرداخته­ اند. در این سلسله جلسات، علاوه بر شرح هر بیت، موضوعات برجستة مورد نظر مولوی نیز که در ابیات به آنها اشاره شده، به صورت موضوعی و گسترده تر مورد بحث قرار گرفته ­اند.

   
 موضوعاتی همچون: انسان کامل، پیر و مرید، ولایت، حرکت حبّی، عشق، فناء فی ­الله و مراتب آن، ذکر و دعا، مقام دل، حجابهای راه سلوک، ایمان، فلسفه، قیاس، سُکر و صحو، مرگ، فقر الی­ الله، کشف و شهود، علم لدنّی، قانون جذب، سرّ پوشی، راه کمال، طریق سلوک، مقام عرفانی حضرت علی(ع) و جایگاه ایشان در هستی، تأویل قرآن، مظهریت، تجلّی، عشقبازی حق با همة موجودات، جبر و اختیار و دهها موضوع عرفانی دیگر...  

      در این جلسات، علاوه بر مقایسة آرا و نظریات مولانا با سایر عارفان، ریشه­ های اندیشة او در مقالات شمس تبریزی نیز به­ خوبی نشان داده شده است.

این مجموعه شامل سه عدد DVD  تصویری و یک عدد DVD صوتی است.

این مجموعه در آبان ماه 1397 توسط مؤسسه فرهنگی صراط منتشر شده است. جهت تهیه این مجموعه می توانید با انتشارات صراط تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست شمالی، کوچه تبریز، شماره 19، مؤسسه فرهنگی صراط.   تلفن:  88976211
نوشتن دیدگاه