کتاب «سماع در خورشید» (مجموعه شعر)، سروده دکتر محمّد خدادادی، منتشر شد.

 این مجموعه شعر، دربردارنده تعدادی از غزل ها، مثنوی ها، قصیده گونه ها، اشعار نو و کوتاه سروده های دکتر محمد خدادادی است. مجموعه شعر «سماع در خورشید»، همچون دیگر مجموعه شعر دکتر خدادادی با عنوان «سماع بر دار» که پیش از این چاپ شده است، حال و هوایی عرفانی و آیینی دارد.

کتاب «تأملی در اعتقاد به زندگی های متوالی، جلد اول: یونان»، نوشته دکتر محمد خدادادی، در اردیبهشت ماه 1399، از سوی انتشارات دستان در تهران منتشر شد. این کتاب در 302 صفحه و 5 فصل به دوستداران فلسفه، عرفان و اندیشه عرضه شده است.

کتاب آفتاب در میان سایه: تفسیری نو از داستان اول مثنوی(پادشاه و کنیزک)، نوشته دکتر محمد خدادادی است که در اسفند ماه 1398 توسط انتشارات اطلاعات در تهران به چاپ رسید. همانگونه که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب شرح و تفسیری است از داستان اول مثنوی معنوی که در قطع رقعی و در 167 صفحه به علاقه مندان عرفان و ادبیات عرفانی عرضه شده است.

داستانِ «پادشاه و کنیزک» که اوّلین داستانِ مثنوی معنوی است، راز و رمزهای فراوانی در خود نهفته دارد. مولانا در این داستان، بسیاری از موضوعات برجستة مورد نظر خود را اشاره ­وار مطرح کرده و در ادامة مثنوی، به صورت مفصل­ تر، به آنها پرداخته است. به عبارت دیگر، داستان اوّل مثنوی، مدخلی است که می­ توان سرنخِ اکثر تفکّرات برجستة مولوی را در آن، مشاهده کرد.

سماع بر دار (مجموعه رباعی عرفانی)، سروده دکتر محمد خدادادی، توسط «انتشارات یادداشت نو» در اسفند ماه 1398 به انتشار رسید.
این مجموعه، شامل چهل رباعی، با حال و هوای عرفانی است. موضوع اغلب این رباعیات، عشق، تجلی، حرکت حبی، انسان کامل و موضوعاتی از این دست است که با زبانی نمادین و رمزی سروده شده اند.

 در اکثر این رباعیات، شخصیتهای برجسته عرفانی، خصوصاً «حلاج» نقش ویژه ای دارند.

این مجموعه، حاوی چهارده جلسه سخنرانی تصویری شرح و تفسیر مثنوی معنوی مولوی است. در این جلسات دکتر محمّد خدادادی به شرح و تفسیر جزء چهارم از دفتر اوّل مثنوی پرداخته­ اند. در این سلسله جلسات، علاوه بر شرح هر بیت، موضوعات برجستة مورد نظر مولوی نیز که در ابیات به آنها اشاره شده، به صورت موضوعی و گسترده تر مورد بحث قرار گرفته ­اند.

کتاب فروغ رخ ساقی(اندیشه تجلّی در ادب عرفانی فارسی، قبل و بعد از ابن عربی) نوشته سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی عسکرآبادی، توسط انتشارات دستان تهران، در آبان ماه 1397 منتشر شد.

سه جریان برجسته  مولانا پژوهی در ایران
دکتر محمدعلی موحد

 

مولانا پژوهی در ایران یک سابقه هشتاد ساله دارد. اگر این هشتاد سال را بر دو قسمت کنیم، در چهل سال اخیر سه جریان عمده و متمایز در پژوهش های مربوط به مولانا مشهود است:

 

کتاب حکیم قلندر: گزیده و شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی، نوشته سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی عسکرآبادی، توسط انتشارات «دستان» تهران، در مرداد ماه 1397 منتشر شد.

مصاحبه خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با دکتر محمد خدادادی درباره شمس و مولوی، کتاب آینه روی دوست و موضوعات دیگر. 
مصاحبه را در سایت خبرگزاری کتاب از لینک زیر مطالعه بفرمایید
لینک مصاحبه با دکتر خدادادی

کتاب «آینه روی دوست»(انسان کامل در عرفان نظری و ادبیات عرفانی)، نوشته دکتر محمد خدادادی، توسط انتشارات اطلاعات تهران، در خرداد ماه 1397منتشر شد.  این کتاب، پژوهشی است همه جانبه و کم نظیر درباره شخصیت، ویژگی ها  و جایگاه انسان کامل در هستی که در شش فصل( 512 صفحه) به علاقه مندان، پژوهشگران و دوستداران ادبیات عرفانی پارسی و عرفان نظری عرضه شده است.