کتاب حکیم قلندر: گزیده و شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی، نوشته سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی عسکرآبادی، توسط انتشارات «دستان» تهران، در مرداد ماه 1397 منتشر شد.

 

 

بخشی از پیشگفتار کتاب «حکیم قلندر»:

          سنایی را براستی باید «حکیمِ قلندر» نامید. حکیم از آن روی که در انواع دانش و حکمتِ روزگارِ خود، سرآمد بوده است و قلندر به آن دلیل که آزاد از هر قید و تعلقی، قلندوار، سر به وادی عشق و حقیقت نهاده و جانانه در این مسیر کوشیده و تجربیات عارفانة خود را به زیبایی هرچه تمام­تر، برای بشریت بازگو کرده است.

     اثری که پیش رو دارید، گزیده و عصاره­ ای است از آثار منظومِ این حکیمِ قلندر. در این اثر، ابتدا به واکاوی دو اندیشة مهمِ عرفانی در تفکر حکیم سنایی پرداخته شده است: «توحید عرفانی» و «انسان کامل». انتخاب این دو موضوع از میان موضوعات مختلفِ عرفانیی که حکیم سنایی در آثار خود بیان کرده، از آن روست که محقّقان عرفان معتقدند، اساسِ عرفان اسلامی، بر مسألة توحید و انسان کامل استوار است و مابقی مسایلِ علمِ عرفان، برای معرفی و درک این دو موضوعِ اصلی، مطرح می­شوند.

     در ادامه این اثر، گزیده ­ای از دیوان حکیم سنایی(شامل غزلیات، قصاید و رباعیات)، گزیده ­ای از مثنوی حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه و گزیده ­ای از مثنوی سیرالعباد الی المعاد، همراه با شرح و تفسیر، فراهم آمده است که به محضر دوستدارانِ ادبیات فارسی و عرفانِ اسلامی و مشتاقان اندیشه و آثار حکیم سنایی، عرضه می­ گردد.

نوشتن دیدگاه