مقالات شمس تبریزی تنها مجموعه  به جا مانده از گفتارهای گهربار شمس الدین محمد تبریزی است که گنجینه ای ارزشمند در ادب و عرفان ایرانی-اسلامی به شمار می آید.
قرار است که دکتر محمد خدادادی در ماه گفتارهایی به تفسیر این کتاب ارزشمند بپردازند.


جلسه نخست این برنامه در تاریخ 31 خرداد 1397 ساعت 18 در مجموعه فرهنگی-هنری امام علی یزد برگزار خواهد شد و به صورت ماهیانه ادامه خواهد داشت. حضور علاقه مندان در این جلسات آزاد است.

نوشتن دیدگاه