قسمتی از پیشگفتار کتاب:

آنگاه كه آدمي با تلاش و كوشش فراوان در راه رسيدن به پاكي و رضايت حضرت حق گام برمي‌دارد، امّا در نهايت پس از تحمّل سختي بسيار به مقصد و مقصود دست نمي‌يابد، مطمئن مي‌شود كه در اين مسير به خويشتنِ خويش نمي‌توان به حقيقت رسيد؛ بلكه بايد به راهنمايي، پاك‌نهاد و آگاه پيوست و در ساية حمايت و عنايت او گام در وادي سلوك نهاد تا به پاكي، راستي و رضايتمندي حقيقي دست يافت.

آنچه را در اين كتاب پيش رو داريد، تلاشي است براي نشان دادن راه درست سلوك از زبان شمس‌الدّين محمّد تبريزي و جلال‌الدّين محمّد مولوي، كساني كه به اعلا مرتبه انسانيّت و مقام فناء في‌الله راه يافته و تجربيّات گرانقدر خود را براي آيندگان به يادگار گذاشته‌اند. در نوشتار حاضر ـ هرچند به صورت بسيار مختصر ـ سعي كرده‌ايم نظريّات اين بزرگان در باب پير و مريد و خصوصيّات و وظايف هر يك را بيان نماييم.