سماع بر دار (مجموعه رباعی عرفانی)، سروده دکتر محمد خدادادی، توسط «انتشارات یادداشت نو» در اسفند ماه 1398 به انتشار رسید.
این مجموعه، شامل چهل رباعی، با حال و هوای عرفانی است. موضوع اغلب این رباعیات، عشق، تجلی، حرکت حبی، انسان کامل و موضوعاتی از این دست است که با زبانی نمادین و رمزی سروده شده اند.

 

در اکثر این رباعیات، شخصیتهای برجسته عرفان اسلامی، خصوصاً «حلاج» نقش ویژه ای دارند.

 

در ادامه، چند رباعی از این مجموعه رباعیات، به عنوان نمونه تقدیم می شود:

 1

حلاجِ  مرا دوباره بر دار زدند

اعلامیه­ اش را همه جا، جار زدند

در قتلِ «حسین»، جملگی همدستند

امّا همگی دست به انکار زدند

 

2

 آن را که به سَر، عشقِ رخِ دلدار است

تاوانِ محبّتش، طنابِ دار است

خونی که ز چشمِ یار من می­ ریزد:

حلاج و حسین و میثم تمّار است

 

3

لب بر لب و رخسار به رخسار خوش است

در لحظة مرگ، بوسة یار خوش است

در گوشة خانقاه مردن خوش نیست

حلاج صفت، سماعِ بر دار خوش است

 

4

 آوازِ دف و نالة تنبور خوش است

آوایِ سه تار و نغمة شور خوش است

از گندم و سیب یاد کردن خوش نیست

از تاک بگو، که آبِ انگور خوش است

 

5

 مستم، مستم، دوباره امشب مستم

از زندگی و مرگ و قیامت رستم

بنیادِ وجود را به هم می­ریزم

گر ساقی چشمِ او نگیرد دستم

 

نوشتن دیدگاه