کتاب «تأملی در اعتقاد به زندگی های متوالی، جلد اول: یونان»، نوشته دکتر محمد خدادادی، در اردیبهشت ماه 1399، از سوی انتشارات دستان در تهران منتشر شد. این کتاب در 302 صفحه و 5 فصل به دوستداران فلسفه، عرفان و اندیشه تقدیم شده است.

 

در فصل نخست این اثر، بررسی اعتقاد به زندگی ‌های متوالی در یونان باستان، از قدیمی ‌ترین زمان شکل ‌گیری و رواج آن، یعنی از آیین‌ اُرفه‌ای، آغاز شده است. در فصل دوم، به بررسی این نظریه نزد فیثاغورس و فیثاغوریان، پرداخته شده. در فصل سوم، آرای امپدکلس در این زمینه، بررسی گردیده و در فصل چهارم، دیدگاه‌ های سقراط و افلاطون در این ‌باره، شرح و تبیین شده است. فصل پنجم این پژوهش، به بررسی دیدگاه ‌های فلوطین دربارۀ زندگی‌های متوالی، اختصاص یافته است.

 

در هر کدام از این فصول، سعی شده که علاوه بر بیان دیدگاه­ های این بزرگان دربارة زندگی ­های متوالی، اُمّهات دیدگاه­ های فلسفی ایشان نیز به صورت کوتاه و مختصر بیان شود، تا بدین ترتیب، مخاطبان اثر بتوانند به فضای کُلّی تفکّری این فیلسوفان نزدیکتر شوند و دلایل گرایش این گروه به نظریة زندگی­ های متوالی را بهتر درک کنند. سعی بر این بوده که بیشتر، آن دسته از تفکّرات این فیلسوفان مورد توجّه قرار بگیرد که ارتباط بیشتری با مباحثِ هستی­شناسی و روح­شناسی ایشان دارد.

نگارنده می ‌پندارد با بررسی و دقیق شدن در آرای این اعاظم فلسفۀ یونان، یعنی: فیثاغورس، امپدکلس، سقراط، افلاطون و فلوطین، تا حدود زیادی، زوایا و خفایای اعتقاد به زندگی‌های متوالی در یونان باستان روشن خواهد شد و این موضوع کمک شایان توجّهی به دلایل و چگونگی ظهور و بروز این نظریه در آرای سایر فیلسوفان و متفکّرانِ تمدن بشری، خواهد نمود.

با بررسی اندیشه ‌های فیلسوفان و متفکّران یونانی درمی‌یابیم که بر خلاف تصوّر عمومی که خاستگاه و پرورش‌دهندگان ایدۀ زندگی‌های متوالی را در هند جستجو می‌کنند، بایسته است که توجّه بیشتری به یونان باستان و متفکّران و فیلسوفان آن دیار، داشته باشیم.

 

علاقه مندان جهت تهیه کتاب کاغذی می توانند با انتشارات دستان تماس بگیرند

تلفن انتشارات دستان 66954800

نوشتن دیدگاه